Privacy policy - JMoccasions

Jmoccasions  (hierna te noemen Jmoccasions), gevestigd aan de A. van Leeuwenhoekweg 9 2408 AL te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens


A. van Leeuwenhoekweg 9
2408 AL Alphen aan den Rijn
0655881345
info@jmoccasions.nl

KVKnummer: 72749911

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jmoccasions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam / Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aankoop of financiering van een auto, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jmoccasions verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Rijbewijs;
 • Identiteitsbewijs / paspoort;
 • BSN-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jmoccasions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen opstellen van een koopovereenkomst;
 • Het kunnen opstellen van facturen van aankoop en/of onderhoud;
 • Het mogelijk kunnen maken van een proefrit;
 • Het tenaamstellen van voertuigen op uw naam;
 • Het kunnen vrijwaren van voertuigen welke op uw naam staan;
 • Voorts alle verwerkingen waar vooraf toestemming voor gegeven is, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Jmoccasions en/of welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jmoccasions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Alle besluiten worden persoonlijk genomen door medewerkers van Jmoccasions, zonder gebruik van programma’s of systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jmoccasions bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifiek bewaartermijn voor het opslaan van uw persoonsgegevens, om u op elk gewenst moment direct van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jmoccasions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jmoccasions gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jmoccasions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Jmoccasions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jmoccasions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jmoccasions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij maken tevens gebruik van een externe partij voor het veilig opslaan van uw persoonsgegevens en het maken van een dagelijkse back-up. Uw gegevens zullen voor alleen dit doeleinde worden verwerkt door de sub-verwerker. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@Jmoccasions.nl.

Open chat
Vragen?
Hallo!
Waarmee kan ik jou helpen?